RED CROSS

Lot: 030721

2 Kr hæfte, oplag H 32 - Afa 170

DKK 40.00
In Stock
More
Lot: 036153

Franco. Røde Kors

DKK 250.00
In Stock
More
Lot: 037255

Franko. Røde Kors, begge udgaver

DKK 75.00
In Stock
More
Lot: 034782

Franko. Røde Kors

DKK 38.00
In Stock
More
Lot: 041856

Dubai Røde Kors, sæt

DKK 60.00
In Stock
More
Lot: 055815

Laibach Overtryk, sæt - Michel 1500 €

DKK 1,250.00
In Stock
More
DKK 60.00
In Stock
More
Lot: 058030

3½ Mk. Røde Kors - typefoto

DKK 40.00
In Stock
More
Lot: 09628 b

Württemberg. Røde Kors blok, UDEN stempelgaranti, let fold - Afa 14000

DKK 500.00
In Stock
More
DKK 18.00
In Stock
More
Lot: 058031

7 Mk. Røde Kors - typefoto

DKK 40.00
In Stock
More
Lot: 058032

3½ Mk. Røde Kors - typefoto

DKK 40.00
In Stock
More
Lot: 034075

Røde Kors, sæt

DKK 80.00
In Stock
More
Lot: 058033

7 Mk. Røde Kors - typefoto

DKK 40.00
In Stock
More
Lot: 046523|1

7 Mk. Røde Kors, 4 blok med 2 stk vandret utakkede - Michel 100€

DKK 200.00
In Stock
More
DKK 60.00
In Stock
More
DKK 18.00
In Stock
More
DKK 36.00
In Stock
More
DKK 13.00
In Stock
More
Lot: 055199

Generalgouverment Røde Kors, sæt

DKK 75.00
In Stock
More
Lot: 042185

Generalgouvernement Røde Kors, sæt

DKK 46.00
In Stock
More
DKK 35.00
In Stock
More
DKK 300.00
In Stock
More
Lot: 054734

Røde Kors, Aita Hadalist, UTAKKET sæt

DKK 1,600.00
In Stock
More