PARCEL POST

Lot: 040833|1

Pakkeporto 5 Øre brun - Afa 6000

DKK 1,500.00
In Stock
More
Lot: 050953|1

Pakkeporto 1 Øre olivengrøn - Afa 425

DKK 100.00
In Stock
More
Lot: 046871

Pakkeporto 1 Øre olivengrøn, med småfejl - Afa 375

DKK 50.00
In Stock
More
Lot: 035377

Pakkeporto 1 Øre olivengrøn, krigspapir, med fejl - Afa 450

DKK 40.00
In Stock
More
Lot: 059968|1

Pakkeporto 1 Øre olivengrøn, 3. tryk - Afa 500

DKK 100.00
In Stock
More
Lot: 039357|1

Pakkeporto 2 Øre gul - Afa 1800

DKK 300.00
In Stock
More
Lot: 039006|1

Pakkeporto 2 Øre gul - Afa 1800

DKK 300.00
In Stock
More
Lot: 046346

Pakkeporto 2 Øre gul - Afa 1800

DKK 300.00
In Stock
More
Lot: 047863

2 Øre gul, krigspapir - Afa 800

DKK 200.00
In Stock
More
Lot: 045988

Pakkeporto 5 Øre brun - Afa 950

DKK 250.00
In Stock
More
Lot: 044608

Pakkeporto 5 Øre brun - Afa 950

DKK 250.00
In Stock
More
Lot: 055846

Pakkeporto 5 Øre lysbrun, kartonpapir - Afa 4000

DKK 1,000.00
In Stock
More
Lot: 060469

Pakkeporto 10 Øre blå, med stålstempel

DKK 250.00
In Stock
More
Lot: 059617

Pakkeporto 10 Øre blå - Afa 450

DKK 115.00
In Stock
More
Lot: 060332

Pakkeporto 10 Øre blå, stemplet Kolonien Ritenbenk

DKK 250.00
In Stock
More
Lot: 060930|1

Pakkeporto 10 Øre blå, med dråbefejl

DKK 100.00
In Stock
More
Lot: 060928|1

Pakkeporto 10 Øre blå - Afa 450

DKK 70.00
In Stock
More
Lot: 030196

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 1800

DKK 450.00
In Stock
More
Lot: 054370

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 2000

DKK 500.00
In Stock
More
Lot: 058320|2

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 9000

DKK 2,250.00
In Stock
More
Lot: 059103

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 1800

DKK 300.00
In Stock
More
Lot: 043798|1

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 1800

DKK 450.00
In Stock
More
Lot: 056061|2

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 2000

DKK 275.00
In Stock
More
Lot: 057300|1

Pakkeporto 15 Øre violet - Afa 2000

DKK 350.00
In Stock
More