DENMARK TÊTE-BÊCHE

Lot: 042608

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 60.00
In Stock
More
Lot: 040885

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 60.00
In Stock
More
Lot: 047789

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 75.00
In Stock
More
Lot: 054954

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 35.00
In Stock
More
Lot: 056073

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 35.00
In Stock
More
Lot: 061705

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 60.00
In Stock
More
Lot: 050751

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 35.00
In Stock
More
Lot: 043359

5 øre grøn, 4 og 6 blok - Afa 620

DKK 125.00
In Stock
More
Lot: 030303

Tete-Beche, 5+bl.+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 70.00
In Stock
More
Lot: 039033

Tete-Beche, 5+bl.+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 30.00
In Stock
More
Lot: 061708

Tete-Beche, 5+ bl + 5 Øre grøn bølgelinie

DKK 30.00
In Stock
More
Lot: 032177

Tete-Beche, 5+ bl + 5 Øre grøn bølgelinie

DKK 50.00
In Stock
More
Lot: 064963

Tete-Beche, 5+ bl + 5 Øre grøn bølgelinie

DKK 45.00
In Stock
More
Lot: 061711

Tete-Beche, 5+5 Øre grøn bølgelinie

DKK 30.00
In Stock
More
Lot: 042352

Tete-Beche, 5+ bl + 5 Øre grøn bølgelinie

DKK 45.00
In Stock
More
Lot: 044539

Tete-Beche, 5+ bl + 5 Øre grøn bølgelinie

DKK 45.00
In Stock
More
Lot: 047022

Tête-bêche, 10+10 Øre orange bølgelinie

DKK 250.00
In Stock
More
Lot: 046904

Tête-bêche, 10+10 Øre gul bølgelinie

DKK 120.00
In Stock
More
Lot: 064967

Tete-Beche, 10 + 10 Øre gul bølgelinie

DKK 120.00
In Stock
More
Lot: 035462

Tete-Beche, 10 Øre + bl. + 10 øre orange, stemplet Assens (Skill. 0105)

DKK 125.00
In Stock
More
Lot: 031073

Tete-Beche, 10 Øre + bl. + 10 øre orange bølgelinie

DKK 90.00
In Stock
More
Lot: 042218

Tete-Beche, 10 Øre + bl. + 10 øre orange - Afa 500

DKK 125.00
In Stock
More
Lot: 064969

Tete-Beche, 10 + bl + 10 Øre gul bølgelinie

DKK 90.00
In Stock
More
Lot: 044706

Tete-Beche, 10 + bl + 10 Øre gul bølgelinie, stemplet Rønnede

DKK 125.00
In Stock
More